22166. Pràctiques de Menció: Educació Física. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEP2
( 2 ) - GRUP 2, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 3 ) - GRUP 3, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 4 ) - GRUP 4, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 5 ) - GRUP 5, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 6 ) - GRUP 6, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 7 ) - GRUP 7, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 8 ) - GRUP 8, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 9 ) - GRUP 9, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2
( 10 ) - GRUP 10, 2S, MENORCA Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEP2
( 11 ) - GRUP 11, 2S, EIVISSA Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEP2
( 12 ) - GRUP 12, 2S Mallorca Pendent
 • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEP2 Grau d'Educació Primària