22129. Pràctiques II d'Educació Primària. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEP2
( 2 ) - GRUP 2, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 3 ) - GRUP 3, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 4 ) - GRUP 4, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 5 ) - GRUP 5, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 6 ) - GRUP 6, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 7 ) - GRUP 7, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 8 ) - GRUP 8, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 9 ) - GRUP 9, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEP2
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEP2
( 12 ) - GRUP 12, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 13 ) - GRUP 13, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 14 ) - GRUP 14, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 15 ) - GRUP 15, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 16 ) - GRUP 16, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 17 ) - GRUP 17, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 18 ) - GRUP 18, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 19 ) - GRUP 19, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 20 ) - GRUP 20, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 21 ) - GRUP 21, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 22 ) - GRUP 22, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 23 ) - GRUP 23, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 24 ) - GRUP 24, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 25 ) - GRUP 25, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 26 ) - GRUP 26, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 27 ) - GRUP 27, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 28 ) - GRUP 28, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 29 ) - GRUP 29, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 30 ) - GRUP 30, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2
( 31 ) - GRUP 31, 1S Mallorca Català Pendent
 • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEP2 Grau d'Educació Primària