21901. Documentació i Comunicació Científica. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDS
( 20 ) - GRUP 20, 1S, GTSO Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GTSO
( 40 ) - GRUP 40, 1S, GPD2, GPED Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GPD2
( 50 ) - GRUP 50, 1S, ONLINE, GEDS En línia Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDS Grau d'Educació Social
GPD2 Grau de Pedagogia
GTSO Grau de Treball Social