21816. Understanding English Grammar I. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GEAN

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEAN Grau d'Estudis Anglesos