21752. Fonaments de Física. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 4 ) - GRUP 4, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2, GTTT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GMA2
  • GMT2
  • GTTT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMA2 Grau de Matemàtiques
GMT2 Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (2018)
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica