21710. Teoria de la Computació. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GIN2
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GEIN, GIN2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GIN2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GIN2 Grau d'Enginyeria Informàtica