21667. Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GFT2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GFT2 Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)