21332. Treball de Fi de Grau de Psicologia. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
 • GPSI
( 2 ) - GRUP 2, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 3 ) - GRUP 3, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 4 ) - GRUP 4, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 5 ) - GRUP 5, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 6 ) - GRUP 6, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 8 ) - GRUP 8, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 9 ) - GRUP 9, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 10 ) - GRUP 10, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 11 ) - GRUP 11, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 12 ) - GRUP 12, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 13 ) - GRUP 13, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 14 ) - GRUP 14, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 15 ) - GRUP 15, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 16 ) - GRUP 16, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 17 ) - GRUP 17, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 18 ) - GRUP 18, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 19 ) - GRUP 19, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 20 ) - GRUP 20, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 21 ) - GRUP 21, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 22 ) - GRUP 22, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 24 ) - GRUP 24, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 26 ) - GRUP 26, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 27 ) - GRUP 27, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 28 ) - GRUP 28, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 29 ) - GRUP 29, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 30 ) - GRUP 30, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 31 ) - GRUP 31, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 32 ) - GRUP 32, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 33 ) - GRUP 33, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI
( 34 ) - GRUP 34, 2S Mallorca Castellà Pendent
 • GPSI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPSI Grau de Psicologia