21321. Psicologia del Treball. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GPSI Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GPSI
( 2 ) - GRUP 2, 1S Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GPD2
  • GPED
  • GPSI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPD2 Grau de Pedagogia
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)
GPSI Grau de Psicologia