21302. Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital I. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GPSI
( 2 ) - GRUP 2, 1S Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GPSI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPSI Grau de Psicologia