21101. Territori i Societat. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 3 ) - GRUP 3, 1S, GDRE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 4 ) - GRUP 4, 1S, GDRE Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GDRE
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA, GDRE Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA, GDRE Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GDRE
( 40 ) - GRUP 40, 1S, GGEO, GHA2, GHDA Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GGEO
  • GHA2
  • GHDA

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GDRE Grau de Dret
GGEO Grau de Geografia (Pla 2009)
GHA2 Grau d'Història de l'Art (Pla 2014)
GHDA Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)