20929. Treball de Fi de Grau de Filosofia. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GFIL Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
 • GFIL
( 2 ) - GRUP 2, 2S Mallorca Pendent
 • GFIL
( 3 ) - GRUP 3, 2S Mallorca Pendent
 • GFIL
( 4 ) - GRUP 4, 2S Mallorca Pendent
 • GFIL
( 5 ) - GRUP 5, 2S Mallorca Pendent
 • GFIL
( 6 ) - GRUP 6, 2S Mallorca Pendent
 • GFIL
( 7 ) - GRUP 7, 2S Mallorca Pendent
 • GFIL
( 8 ) - GRUP 8, 2S Mallorca Pendent
 • GFIL
( 9 ) - GRUP 9, 2S Mallorca Pendent
 • GFIL
( 10 ) - GRUP 10, 2S Mallorca Pendent
 • GFIL
( 11 ) - GRUP 11, 2S Mallorca Pendent
 • GFIL

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GFIL Grau de Filosofia