20607. Introducció a l'Empresa. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 10 ) - GRUP 10, 2S, GTUR Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 11 ) - GRUP 11, 2S, GTUR Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 12 ) - GRUP 12, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 13 ) - GRUP 13, 2S, GTUR Mallorca Anglès
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 16 ) - GRUP 16, 2S, MENORCA, GTUR Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 20 ) - GRUP 20, 2S, GECO, GMA2 Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GECO
 • GMA2
( 21 ) - GRUP 21, 2S, GECO, GMA2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
 • GMA2
( 22 ) - GRUP 22, 2S, GECO, GMA2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
 • GMA2
( 34 ) - GRUP 34, 2S, GATU Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GATU
( 35 ) - GRUP 35, 2S, GETU Mallorca
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GETU
( 37 ) - GRUP 37, 2S, GET2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GET2
( 39 ) - GRUP 39, 2S, GET2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GET2
( 50 ) - GRUP 50, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GADE
 • GMA2
( 51 ) - GRUP 51, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
 • GMA2
( 52 ) - GRUP 52, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
 • GMA2
( 53 ) - GRUP 53, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
 • GMA2
( 57 ) - GRUP 57, 2S, GADE, GMA2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
 • GMA2
( 58 ) - GRUP 58, 2S, MENORCA, GADE Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
( 59 ) - GRUP 59, 2S, EIVISSA, GADE Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
( 60 ) - GRUP 60, 1S, GRLA Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GRLA

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GETU Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)
GMA2 Grau de Matemàtiques
GRLA Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
GTUR Grau de Turisme