20367. Replantejaments i Topografia. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 6 ) - GRUP 6, 2S, GEED Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEED Grau d'Edificació