20358. Materials I. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 6 ) - GRUP 6, 2S, GEED Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GEED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEED Grau d'Edificació