20302. Programació - Informàtica I. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GIN2
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GEIN, GIN2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GIN2
( 3 ) - GRUP 3, 1S, GEIN, GIN2 Mallorca
CA ES EN
guia docent en català
  • GIN2
( 4 ) - GRUP 4, 2S, GTTT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GTTT
( 5 ) - GRUP 5, 1S, GEEI Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GEEI
( 9 ) - GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMT2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GMA2
  • GMT2
( 15 ) - GRUP 15, 1S, GEEI Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEEI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEEI Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
GIN2 Grau d'Enginyeria Informàtica
GMA2 Grau de Matemàtiques
GMT2 Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (2018)
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica