22328. Treball de Fi de Grau d'Educació Social. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDS Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEDS
( 2 ) - GRUP 2, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 3 ) - GRUP 3, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 4 ) - GRUP 4, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 5 ) - GRUP 5, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 6 ) - GRUP 6, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 7 ) - GRUP 7, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 8 ) - GRUP 8, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 9 ) - GRUP 9, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 10 ) - GRUP 10, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 11 ) - GRUP 11, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 12 ) - GRUP 12, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 13 ) - GRUP 13, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 14 ) - GRUP 14, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 15 ) - GRUP 15, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 16 ) - GRUP 16, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 17 ) - GRUP 17, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 18 ) - GRUP 18, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 19 ) - GRUP 19, 2S Mallorca Pendent
 • GEDS
( 50 ) - GRUP 50, 2S, ONLINE, GEDS En línia Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GEDS
( 51 ) - GRUP 51, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 52 ) - GRUP 52, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 53 ) - GRUP 53, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 54 ) - GRUP 54, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 55 ) - GRUP 55, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 56 ) - GRUP 56, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 57 ) - GRUP 57, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 58 ) - GRUP 58, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 59 ) - GRUP 59, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 60 ) - GRUP 60, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 61 ) - GRUP 61, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 62 ) - GRUP 62, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 63 ) - GRUP 63, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS
( 64 ) - GRUP 64, 2S, ONLINE En línia Pendent
 • GEDS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDS Grau d'Educació Social