22167. Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDP
( 2 ) - GRUP 2, 2S Mallorca Pendent
  • GEDP
( 2 ) - GRUP 2, 2S Mallorca Pendent
  • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDP Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
GEP2 Grau d'Educació Primària