22163. Pràctiques de Menció: Suport Educatiu. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDP
( 10 ) - GRUP 10, 2S, MENORCA Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 11 ) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEDP, GEP2 Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEP2
( 12 ) - GRUP 12, 2S Mallorca Pendent
  • GEDP
( 12 ) - GRUP 12, 2S Mallorca Pendent
  • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDP Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
GEP2 Grau d'Educació Primària