21901. Documentació i Comunicació Científica. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEDS, GEIT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDS
( 20 ) - GRUP 20, 1S, GTSO Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GTSO
( 40 ) - GRUP 40, 1S, GPD2, GPED Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GPD2
  • GPED
( 50 ) - GRUP 50, 1S, ONLINE, GEDS En línia Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDS Grau d'Educació Social
GPD2 Grau de Pedagogia
GPED Grau de Pedagogia (Pla 2009)
GTSO Grau de Treball Social