22022. Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEDI, GEI2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEI2
( 1 ) - GRUP 1, 1S, GEDI, GEI2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDI
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GEDI, GEI2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDI
( 2 ) - GRUP 2, 1S, GEDI, GEI2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEI2
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDI
( 11 ) - GRUP 11, 1S, EIVISSA Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEDI

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEDI Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
GEI2 Grau d'Educació Infantil