21028. Física Experimental II. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S, GFIS Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GFIS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GFIS Grau de Física