20318. Geometria Afí i Mètrica. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 9 ) - GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMAT, GMIT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GMAT
( 9 ) - GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMAT, GMIT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GMIT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMAT Grau de Matemàtiques
GMIT Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013)