20309. Introducció a la Geometria. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 9 ) - GRUP 9, 2S, GMAT, GMIT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GMAT
  • GMIT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMAT Grau de Matemàtiques
GMIT Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica