20223. Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat. Any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 2S Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GHA2
( 1 ) - GRUP 1, 2S Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GHIS
( 1 ) - GRUP 1, 2S Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GHDA

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GHA2 Grau d'Història de l'Art
GHDA Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)
GHIS Grau d'Història