20302. Programació - Informàtica I. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - MATÍ Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEIN
  • GIN2
( 2 ) - TARDA Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEIN
  • GIN2
( 3 ) - MATÍ Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GEIN
  • GIN2
( 4 ) - MATÍ Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GMIT
  • GTTT
( 5 ) - MATÍ Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català
  • GEEI
( 9 ) - MATÍ Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docent en català guia docente en castellano
  • GMAT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEEI Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
GEIN Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)
GIN2 Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)
GMAT Grau de Matemàtiques
GMIT Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica