Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.
Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis Victoria Aurora Ferrer Pérez
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
25
Crèdits 60
Modalitat

Semipresencial

Campus Mallorca
Idioma Català, Castellà, Català/Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preus Preu públic per crèdit 28,45¤
Cost total: 1.761,07 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

Els estudis de gènere i en particular els referits a la planificació i implementació de polítiques d'igualtat, així com la prevenció de la violència contra les dones en els diversos àmbits socials tenen ja una àmplia trajectòria, tant internacionalment com a casa nostra.

El Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere ofereix una formació de postgrau complementària en matèria de polítiques d'igualtat i prevenció de la violència contra les dones que s'emmarca en la necessitat reconeguda pel marc jurídic nacional, ja que tant la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere com la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes consagren no només la necessitat de disposar de professionals formats/ades en l'àmbit de la igualtat de gènere i la violència contra les dones i la seva prevenció, sinó també la necessitat de desenvolupar nous perfils professionals o reforçar la presència dels ja existents, com seria el cas de les/dels agents d'igualtat d'oportunitats que puguin dur a terme les diferents actuacions que preveuen aquestes lleis.

Per tant, la nostra formació respon a una oportunitat estratègica i de connexió amb l'entorn social i amb les necessitats formatives dels/de les futurs/es professionals determinada pel marc legislatiu actual. En aquest sentit, els ensenyaments del Màster que es proposa tenen com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada orientada a l'especialització professional en polítiques d'igualtat i violència de gènere.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari