Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Aquesta versió del pla d’estudis ha començat el procés d'adaptació per modificació de pla l'any acadèmic 2024-25.
Si heu iniciat el màster amb aquesta versió del pla, podeu continuar amb aquest o demanar una adaptació al nou pla mitjançant el procediment d'admissió directa. Consultau la informació sobre el procés d'adaptació per modificació de pla.
Consulta els terminis de matrícula per al curs 2024-25 d'aquest màster.

Per obtenir el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

39 ECTS d’assignatures obligatòries

10 ECTS d’assignatures optatives

5 ECTS de les Pràctiques externes.

6 ECTS del Treball de Fi de Màster

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11033 - Treball de Fi de Màster Treball de fi de màster 6,0 Segon semestre
10678 - Pràcticum Extern Pràctiques Acadèmiques Externe 5,0 Segon semestre
10561 - Violència contra les Dones: Anàlisi, Prevenció i Intervenció Obligatòria 5,0 Primer semestre
10679 - Mètodes i Tècniques de Recerca Social Obligatòria 5,0 Primer semestre
10681 - La Igualtat i la Prevenció de la Violència de Gènere en el Dret Obligatòria 5,0 Primer semestre
10682 - Dret Penal i Violència de Gènere Obligatòria 5,0 Primer semestre
11028 - Marc Conceptual en els Estudis de Gènere Obligatòria 3,0 Primer semestre
11029 - Recursos per al Desenvolupament de Polítiques d'Igualtat Obligatòria 3,0 Primer semestre
11030 - Dret de les Dones i Diversitat Cultural Obligatòria 3,0 Primer semestre
10555 - Salut des d'una Perspectiva de Gènere: Conseqüències de la Violència i les Situacions de Risc Obligatòria 5,0 Segon semestre
10685 - Polítiques d'Igualtat com a Estratègies de Prevenció de la Violència Obligatòria 5,0 Segon semestre
10049 - Trastorns Mentals i Malalties no Psiquiàtriques Optativa 5,0 Segon semestre
10686 - Gènere i Educació del Talent i la Sobredotació Optativa 5,0 Segon semestre
10687 - Gènere, Treball i Formació Optativa 5,0 Segon semestre
11031 - La Violència Simbòlica des d'una Perspectiva de Gènere: Anàlisi Crítica de Productes Culturals Contemporanis Optativa 5,0 Segon semestre
11032 - Seminari d'Actualització en Polítiques d'Igualtat Optativa 5,0