Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Any acadèmic 2022-23

Per obtenir el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

39 ECTS d’assignatures obligatòries

10 ECTS d’assignatures optatives

5 ECTS de les Pràctiques externes.

6 ECTS del Treball de Fi de Màster