Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

30 ECTS d’assignatures obligatòries.

15 ECTS d’assignatures optatives de la manera següent:

En cas de voler cursar una especialitat, s’han de cursar els 10 ECTS optatius de l’especialitat elegida més 5 ECTS a elegir entre les optatives de l’especialitat no elegida o les optatives comunes, que no pertanyen a cap especialitat.

En cas de no voler cursar cap especialitat, es poden elegir lliurament els 15 ECTS entre totes les optatives del màster.

8 ECTS de les Pràctiques Externes.

7 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11026 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 7,0 Segon semestre
11027 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 8,0 Segon semestre
10712 - Processos en la Planificació i Gestió dels Recursos Humans Obligatòria 5,0 Primer semestre
10720 - Usos i Abusos de l'Estadística Obligatòria 5,0 Primer semestre
10721 - Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d'Informació Oculta en les Dades Obligatòria 5,0 Primer semestre
10722 - Tècniques Psicomètriques de Validació de ... Obligatòria 5,0 Primer semestre
11023 - Creació i Direcció d'Equips de Treball Obligatòria 5,0 Primer semestre
11024 - Planificació i Gestió de la Formació Obligatòria 2,5 Primer semestre
11025 - Anàlisi de Necessitats Formatives Obligatòria 2,5 Primer semestre
10687 - Gènere, Treball i Formació Optativa 5,0 Segon semestre
10552 - Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàrias Optativa 5,0
10557 - Entrenament en Habilitats Comunicatives i Socials per a Professionals de la Salut Optativa 5,0
10716 - Introducció a l'Economia Optativa 1,5

 Direcció de Centres Educatius. Formació de Formadors
  • Mallorca

Direcció de Centres Educatius. Formació de Formadors
Nom Crèdits Període
10725 - Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors 2,5 Segon semestre
10726 - L'Ofici de la Formació de Formadors 2,5 Segon semestre
10727 - Funció Directiva 2,5 Segon semestre
10728 - Funció Pedagògica 2,5 Segon semestre

 Direcció i Gestió d'Equips de Treball
  • Mallorca

Direcció i Gestió d'Equips de Treball
Nom Crèdits Període
10723 - Processos, Estratègies i Tècniques Implicades en el Rendiment dels Equips de Treball 5,0 Segon semestre
10724 - Intervenció en els Equips. Conflictes i Negociació 5,0 Segon semestre