Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

10722. Tècniques Psicomètriques de Validació de ... (2024-25)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
  • Pendent