Màster Universitari en Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Composició de la Comissió Acadèmica

Presidenta
María del Pilar Roca Salom
Secretari
Daniel Gabriel Pons Miró
Vocals
  • Isabel Lladó Sampol
  • Jordi Oliver Oliver
  • Ana María Proenza Arena