Màster Universitari. Investigació i Innovació en Salut

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.
Branca de coneixement Ciències de la Salut
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
25
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Preus Preu públic per crèdit 30,01¤
Cost total: 1.854,67 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

Els esdeveniments dels darrers anys relacionats amb la globalització, la migració i les retallades en els sistemes sanitaris requereixen una revisió i reflexió profunda sobre les nocions de salut, des d’un punt de vista global i també local, i també sobre el paper de les polítiques sanitàries i les institucions que presten aquests serveis. La investigació i innovació en salut haurien d'entroncar amb aquests reptes, perquè, des d'una perspectiva transversal i interdisciplinària, els professionals i els investigadors en salut puguin promoure accions de millora des de la seva experiència i del seu coneixement.

El Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut vol donar respostes a aquestes noves demandes oferint formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari. El Màster s'organitza en dues especialitats, Salut Pública Global i Transferència i Millora de les Organitzacions Sanitàries, les quals contribuiran a completar la formació de l'alumnat que vulgui orientar el seu futur professional envers la investigació i l’aplicació pràctica posterior a camps científics relacionats amb la salut.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari