Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2022-23

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

15 ECTS d’assignatures obligatòries.

25 ECTS d’assignatures optatives, que s’han de cursar a través d’una de les especialitats següents:

Investigació Transversal en Biomedicina:

  • 20 ECTS de les optatives que s’han de cursar obligatòriament per a aquesta especialitat: 11734, 11735, 11244 i 11738.
  • 5 ECTS, que s’han de triar entre les optatives de l’especialitat: 11736, 11733, 11223, 11220 o 11084.

Investigació en Càncer:

  • 15 ECTS de les optatives que s’han de cursar obligatòriament per a aquesta especialitat: 11733, 11734 i 11737.
  • 10 ECTS, que s’han de triar entre les optatives de l’especialitat: 11220, 11221, 11223, 11227 o 11085.

Investigació en Síndrome Metabòlica i Envelliment:

  • 15 ECTS de les optatives que s’han de cursar obligatòriament per a aquesta especialitat: 11735, 11736 i 11738.
  • 10 ECTS, que s’han de triar entre les optatives de l’especialitat: 11740, 11223, 11244, 11221 o 11739.

20 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11741 - Trebal de Fi de Màster Treball fi de màster 20,0 Segon semestre
11730 - Fonaments de la Investigació Biomèdica Obligatòria 6,0 Primer semestre
11731 - Tècniques Experimentals en Biomedicina Obligatòria 6,0 Primer semestre
11732 - Seminaris Avançats d'Investigació Obligatòria 3,0 Primer semestre

 Investigació en Càncer
  • Mallorca

Investigació en Càncer
Nom Crèdits Període
11220 - Biotecnologia en Biomedicina 5,0 Primer semestre
11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular 5,0 Primer semestre
11733 - Bases Moleculars de la Carcinogènesi 5,0 Primer semestre
11734 - Oncologia Molecular 5,0 Primer semestre
11085 - Virologia 5,0 Segon semestre
11221 - Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica 5,0 Segon semestre
11227 - Tècniques Genètiques Avançades 5,0 Segon semestre
11737 - Estratègia Experimental Avançada 5,0 Segon semestre

 Investigació en Síndrome Metabòlica i Envelliment
  • Mallorca

Investigació en Síndrome Metabòlica i Envelliment
Nom Crèdits Període
11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular 5,0 Primer semestre
11244 - Bases Cel·lulars i Moleculars dels Processos Neurodegeneratius 5,0 Primer semestre
11735 - Alteracions Metabòliques Associades a la Obesitat i a la Diabetis 5,0 Primer semestre
11736 - Estrès Oxidatiu i Envelliment 5,0 Primer semestre
11740 - Interrelacions Metabòliques dels Nutrients: cicles interòrgans 5,0 Primer semestre
11221 - Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica 5,0 Segon semestre
11738 - Patologia Cardiovascular 5,0 Segon semestre
11739 - Bases Moleculars de la Calcificació Patològica 5,0 Segon semestre

 Investigació Transversal en Biomedicina
  • Mallorca

Investigació Transversal en Biomedicina
Nom Crèdits Període
11220 - Biotecnologia en Biomedicina 5,0 Primer semestre
11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular 5,0 Primer semestre
11244 - Bases Cel·lulars i Moleculars dels Processos Neurodegeneratius 5,0 Primer semestre
11733 - Bases Moleculars de la Carcinogènesi 5,0 Primer semestre
11734 - Oncologia Molecular 5,0 Primer semestre
11735 - Alteracions Metabòliques Associades a la Obesitat i a la Diabetis 5,0 Primer semestre
11736 - Estrès Oxidatiu i Envelliment 5,0 Primer semestre
11084 - Mecanismes de Patogenicitat Microbiana 5,0 Segon semestre
11738 - Patologia Cardiovascular 5,0 Segon semestre