Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2022-23

Informació general sobre les pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants de la Universitat i supervisada per la UIB. L'objectiu és permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.

Les pràctiques es poden realitzar en empreses, entitats i institucions, inclosa la mateixa UIB, en l’àmbit nacional i internacional, segons la modalitat prevista.

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, no se’n derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'un contracte laboral, atès que tenen una naturalesa estrictament formativa.

Es poden classificar en dues modalitats:

  1. Pràctiques externes curriculars. Són assignatures incloses en els diversos plans d'estudis oficials de màsters universitaris de la UIB i similars i a les assignatures de pràctiques externes dels graus. L’organització d’aquestes activitats és competència de cada una de les titulacions sota la supervisió i directrius del Centre d’Estudis de Postgrau.
  2. Pràctiques externes extracurriculars. Són les que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el període de formació. Per fer pràctiques extracurriculars, l’alumne ha d’estar matriculat a un estudi oficial de postgrau o a un títol propi de la UIB. En cas que al màster hi hagi una assignatura de pràctiques curriculars, es pot sol·licitar el reconeixement d'aquestes pràctiques extracurriculars; si l'estudiant hi està interessat, ha de fer aquesta sol·licitud abans que acabi l'any acadèmic en què ha fet les pràctiques. Les pràctiques extracurriculars són gestionades pel DOIP (apartat: "Cerques feina i/o pràctiques en empreses?").

Abans que l'estudiant comenci les pràctiques, és obligatori que el conveni i l'annex de pràctiques estiguin signats per totes les persones destinatàries.

Per a més informació, vegeu les guies docents de les assignatures de Pràcticum o Pràctiques Externes específiques de la titulació, contactau amb la direcció de la titulació i consultau la documentació accessòria següent:

Informació específica de les pràctiques externes del Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Llista de centres i empreses on els estudiants de la titulació han realitzat les pràctiques externes en el període 2016-2021

AERCAMAR (Asc. Enf. Renales Cartagena)
AMG Servicios Integrados, SL
Aramark Servicios de Catering, SLU
Asistencial Geriátrica Algeciras, SL. Centro de Mayores Bartolomé Sánchez Moreno
Beatriz Pérez Dietista-Nutricionista
Catering Antonia Navarro, SL
Centre Esportiu Manacor, SL
Centro de Educación Infantil El Tren Azul
Centro de Especialidades La Familia
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Centro de Nutrición Maribel Alegría
Centro de Nutrición Isabel Aguirre
Centro de Nutrición Nutrieat
Centro de Nutrición Víctor Serrano
Centro de Nutrición y Dietética
Centro de Nutrición y Dietética (CENUDI)
Centro Médico Doctor Hermoso, SL
Centro Pereira Losada
Chrono Start, SLU
Clinic Cyt, SL
Clínica de Endocrinología y Nutrición
Clínica de Nutrición Celia Valero López
Clínica del Doctor Bernal, SLU
Clínica del Pie Monteagudo
Clínica Doctor Morano
Clínica Nutricional Cándido García
Clínica San Bartolomé
Clínica Tolima, SA
Clínica Virgen de los Peligros, SL
CND-Centro de Nutrición y Dietética
Consulta de Asesoramiento Medico-nutricional (EDYAL)
Cristina González Guillén
Dorjan Sistemas y Datos, SL
El "abc" del Saber Comer, Arantza Barcos Calvo
El Nanos, SL
Elisa Burgos Azor
Enrique López Meseguer y otros, CB
Esther Tortosa Caparrós
Eurest Colectividades, SL
Farmacia Campos del Río, CB
Farmacia Francisco Luis Navarro e Hija, CB
Farmacia Mas Farré
Farmacia Teresa Bermejo Arroyo
FCIA Fuensanta
Fernando Bermejo Sánchez y otros CB
Forty Franquicias, SL
Francisca Pons Nicolau
Francisco Javier Martínez Noguera
Genovive
Germán Manuel Fernández Fraga (COMYCE Baleares)
Gestió de Serveis Sanitaris de la Generalitat de Catalunya
Herbolario Almavenghy
Hospital General Universitari de Castelló
Hospital Mesa del Castillo, SL
Hospital Perpetuo Socorro, SA
Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Hospital Universitari Son Llàtzer
Instituto de Estética Médico Quirúrgico
La Natural, Alimentación, Vida Sana y Consumo Responsable
Lidia Bastian Nutrición & Deporte
Lorena Marín Martínez
Luis Sánchez Gilabert
Malondra Llull Nadal
María José Gómez Guillén
Murcia Sport Iniciatives
Nutribán Nutrición, SL
Nutrición y Dieta Sana
Nutriclinic Blanco Baster, SL
Nutriva
One Clinic Sar, SL
Puntosano Valencia
Residencia El Amparo, Caritas Parroquial
Salut Factory Formentera, SL
Sanatario Dr. Muñoz, SL
Santo y Real Hospital de la Caridad
Sara Fernández Serrano (SS Abogados)
Servicio Murciano de Salud
TEDIMUR
Universitat de Múrcia
Universitat de les Illes Balears
Yolanda Soriano Canales