Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Informació general sobre les pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat d'aprenentatge pràctic duta a terme per estudiants de la Universitat, amb supervisió de la UIB. Aquestes pràctiques tenen com a objectiu permetre als alumnes aplicar i ampliar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, amb l'objectiu de millorar l'adquisició de competències i preparar-los per a futures activitats professionals, augmentant així les seves possibilitats d'inserció laboral.

Les pràctiques es poden dur a terme tant en empreses, entitats i institucions, incloent la mateixa UIB, tant en l'àmbit nacional com internacional, depenent de la modalitat establerta.

És important destacar que, donat el seu caràcter formatiu, les pràctiques no generen cap obligació similar a la d'un contracte laboral, ja que la seva finalitat és estrictament formativa.

Es poden classificar en dues modalitats:

  1. Pràctiques externes curriculars. Són assignatures que formen part del plans d'estudis oficials de màsters universitaris de la UIB i programes similars, així com de les assignatures de pràctiques externes en els programes de grau. L’organització d’aquestes activitats és responsabilitat de cada titulació, amb la supervisió i les directrius del Centre d’Estudis de Postgrau.
  2. Pràctiques externes extracurriculars. Són les que els estudiants realitzen de manera voluntària durant el seu període de formació. Per poder fer aquest tipus de pràctiques, l'estudiant ha de ser matriculat en un programa d'estudis oficial de postgrau o en un títol propi de la UIB. En cas que el màster inclogui una assignatura de pràctiques curriculars, és possible sol·licitar que les pràctiques extracurriculars siguin reconegudes en aquest context. Si l'estudiant està interessat en aquest reconeixement, ha de presentar la sol·licitud abans de finalitzar l'any acadèmic en què ha completat les pràctiques. Les pràctiques extracurriculars són gestionades pel DOIP (apartat: "Cerques feina i/o pràctiques en empreses?").

Abans que l'estudiant comenci les pràctiques, és obligatori que el conveni i l'annex de pràctiques estiguin signats per totes les persones destinatàries. Per a més informació, vegeu les guies docents de les assignatures de Pràcticum o Pràctiques Externes específiques de la titulació, contactau amb la direcció de la titulació i consultau la documentació accessòria següent:

Informació específica de les pràctiques externes del Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Llista de centres i empreses on els estudiants de la titulació han realitzat les pràctiques externes en el període 2016-2021

AERCAMAR (Asc. Enf. Renales Cartagena)
AMG Servicios Integrados, SL
Aramark Servicios de Catering, SLU
Asistencial Geriátrica Algeciras, SL. Centro de Mayores Bartolomé Sánchez Moreno
Beatriz Pérez Dietista-Nutricionista
Catering Antonia Navarro, SL
Centre Esportiu Manacor, SL
Centro de Educación Infantil El Tren Azul
Centro de Especialidades La Familia
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Centro de Nutrición Maribel Alegría
Centro de Nutrición Isabel Aguirre
Centro de Nutrición Nutrieat
Centro de Nutrición Víctor Serrano
Centro de Nutrición y Dietética
Centro de Nutrición y Dietética (CENUDI)
Centro Médico Doctor Hermoso, SL
Centro Pereira Losada
Chrono Start, SLU
Clinic Cyt, SL
Clínica de Endocrinología y Nutrición
Clínica de Nutrición Celia Valero López
Clínica del Doctor Bernal, SLU
Clínica del Pie Monteagudo
Clínica Doctor Morano
Clínica Nutricional Cándido García
Clínica San Bartolomé
Clínica Tolima, SA
Clínica Virgen de los Peligros, SL
CND-Centro de Nutrición y Dietética
Consulta de Asesoramiento Medico-nutricional (EDYAL)
Cristina González Guillén
Dorjan Sistemas y Datos, SL
El "abc" del Saber Comer, Arantza Barcos Calvo
El Nanos, SL
Elisa Burgos Azor
Enrique López Meseguer y otros, CB
Esther Tortosa Caparrós
Eurest Colectividades, SL
Farmacia Campos del Río, CB
Farmacia Francisco Luis Navarro e Hija, CB
Farmacia Mas Farré
Farmacia Teresa Bermejo Arroyo
FCIA Fuensanta
Fernando Bermejo Sánchez y otros CB
Forty Franquicias, SL
Francisca Pons Nicolau
Francisco Javier Martínez Noguera
Genovive
Germán Manuel Fernández Fraga (COMYCE Baleares)
Gestió de Serveis Sanitaris de la Generalitat de Catalunya
Herbolario Almavenghy
Hospital General Universitari de Castelló
Hospital Mesa del Castillo, SL
Hospital Perpetuo Socorro, SA
Hospital Universitari Son Espases (HUSE)
Hospital Universitari Son Llàtzer
Instituto de Estética Médico Quirúrgico
La Natural, Alimentación, Vida Sana y Consumo Responsable
Lidia Bastian Nutrición & Deporte
Lorena Marín Martínez
Luis Sánchez Gilabert
Malondra Llull Nadal
María José Gómez Guillén
Murcia Sport Iniciatives
Nutribán Nutrición, SL
Nutrición y Dieta Sana
Nutriclinic Blanco Baster, SL
Nutriva
One Clinic Sar, SL
Puntosano Valencia
Residencia El Amparo, Caritas Parroquial
Salut Factory Formentera, SL
Sanatario Dr. Muñoz, SL
Santo y Real Hospital de la Caridad
Sara Fernández Serrano (SS Abogados)
Servicio Murciano de Salud
TEDIMUR
Universitat de Múrcia
Universitat de les Illes Balears
Yolanda Soriano Canales