Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

24 ECTS d’assignatures obligatòries.

12 ECTS d’assignatures optatives, que s’han de cursar a través d’un dels itineraris descrits.

12 ECTS de les Pràctiques Externes.

12 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Complements de formació

Les assignatures següents es poden utilitzar com a complements de formació per a aquells alumnes procedents de titulacions diferents de les Ciències de la Vida o de les Ciències de la Salut:

 • 11716 Fisiologia de la Digestió
 • 11717 Macronutrients i Micronutrients. Energètica de la Nutrició
 • 11718 Biodisponibilitat de Micronutrients
 • 11719 Interrelacions Metabòliques dels Nutrients: Cicles Interòrgans
 • 11720 Qualitat i Valor Nutricional dels Aliments
 • 11721 Educació per a la Salut
 • 11722 Estils de Vida i Salut
 • 11723 Avenços en Alimentació i Nutrició

Observacions

Aquest màster fa docència compartida amb la Universitat de Granada. Les assignatures següents s’imparteixen des de la UGR:

 • 11685 Metodologies Utilitzades en la Valoració de l'Estat Nutricional
 • 11686 Tècniques Analítiques Avançades en Experimentació Nutricional
 • 11687 Introducció a la Nutrició Experimental
 • 11692 Modulació de l'Expressió Gènica Mediada per Nutrients
 • 11699 Disruptors Endocrins i Tòxics de la Dieta Humana
 • 11700 Nutrició i Aparell Digestiu: Secrecions Digestives
 • 11701 Nutrició i Aparell Digestiu: Absorció
 • 11707 Estudi de Minerals de la Dieta amb Efecte Antioxidant
 • 11718 Biodisponibilitat de Micronutrients
 • 11723 Avanços en Alimentació i Nutrició

 Alimentació Aplicada al Turisme
 • Mallorca

Alimentació Aplicada al Turisme
Nom Crèdits Període
11710 - Nutrició i Alimentació en Col·lectius Especials 6,0 Anual
11713 - Al·lergies, Infeccions, Contaminants i Intoxicacions Alimetàries 6,0 Anual
11708 - Restauració Col·lectiva: Principis i Aplicacions a la Indústria Turística 6,0
11709 - Menús, Cartes i Bufets 6,0
11711 - Aliments Tradicionals al Mediterrani: Illes Balears, Andalusia i Llevant 6,0
11712 - Control de Qualitat en un Centre de Preparació de Menjars 6,0
11714 - Normes Bàsiques de Prevenció de Rics Laborals i Seguretat al Treball 6,0
11715 - La Inspecció Alimentària i de Menjadors Col·lectius 6,0

 Nutrició Clínica
 • Mallorca

Nutrició Clínica
Nom Crèdits Període
11697 - Estrès Oxidatiu i Envelliment 6,0 Anual
11698 - Bases Moleculars i Nutricionals del Càncer 6,0 Anual
11702 - Nutrició, Factors de Rics Cardiovasculars i Síndrome Metabòlica 6,0 Anual
11704 - Nutrició Enteral, Parenteral i Artificial 6,0 Anual
11705 - Anticancerígens Potencials i Salut 6,0 Anual
11706 - Interaccions Aliments-Medicaments 6,0 Anual
11692 - Modulació de l'Expressió Gènica Mediada per Nutrients 6,0
11699 - Disruptors Endocrins i Tòxics de la Dieta Humana 6,0
11700 - Nutrició i Aparell Digestiu: Secrecions Digestives 6,0
11701 - Nutrició i Aparell Digestiu: Absorció 6,0
11703 - Nutrició i Processos de Calcificació Patològica 6,0
11707 - Estudi de Minerals de la Dieta amb Efecte Antioxidant 6,0

 Nutrició i Qualitat dels Aliments
 • Mallorca

Nutrició i Qualitat dels Aliments
Nom Crèdits Període
11716 - Fisiologia de la Digestió 6,0 Anual
11720 - Qualitat i Valor Nutricional dels Aliments 6,0 Anual
11721 - Educació per la Salut 6,0 Anual
11722 - Estils de Vida i Salut 6,0 Anual
11680 - L'Alimentació en L'Època de les Grans Civilitzacions de L'Antiguitat i en 6,0 Anual
11681 - El Flux de Persones i d'Aliments a través dels Continents: Les ... 6,0 Anual
11682 - Conducta Alimentària 6,0 Anual
11683 - Metodologia de la Investigació 6,0 Anual
11693 - Dieta Mediterrània i Salut 6,0 Anual
11694 - Educació Nutricional i Guies Alimentaries 6,0 Anual
11695 - Dieta Complementària i el seu Disseny 6,0 Anual
11696 - Alimentació i Esport 6,0 Anual
11717 - Macronutrients i Micronutrients. Energètica de la Nutrició 6,0
11718 - Biodisponibilitat de Micronutrients 6,0
11719 - Interrelacions Metabòliques dels Nutrients: Cicles Interorgànics 6,0
11723 - Avanços en Alimentació i Nutrició 6,0
11684 - Epidemiologia de la Nutrició 6,0
11685 - Metodologies Utilitzades en la Valoració de l'Estat Nutricional 6,0
11686 - Tècniques Analítiques Avançades en Experimentació Nutricional 6,0
11687 - Introducció a la Nutrició Experimental 6,0