Màster Universitari. Sistemes Intel·ligents

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Aquest màster es pot cursar:

  • en un any dins l'oferta de la UIB,
  • o bé integrat al màster de dos anys del programa EDISS (Master Programme on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems) https://www.master-ediss.eu/, que és un Erasmus Mundus Joint Master Degree amb finançament de la EU.

Per obtenir el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

6 ECTS d’assignatures obligatòries

36 ECTS d’assignatures optatives de la manera següent:

  • 18 ECTS han de correspondre a una de les cinc especialitats del màster
  • Els 18 ECTS restants es poden cursar a través d’una segona especialitat o bé agafar-los lliurement entre qualsevol assignatura optativa del màster

18 ECTS del Treball de Fi de Màster

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11772 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 18,0 Segon semestre
11750 - Metodologia d'Investigació Científica Obligatòria 3,0 Primer semestre
11751 - Gestió de la Investigació i la Innovació Obligatòria 3,0 Primer semestre

 Ciència de Dades
  • Mallorca

Ciència de Dades
Nom Crèdits Període
11756 - Emmagatzematge i Recuperació de Dades 6,0 Primer semestre
11757 - Xarxes Complexes 6,0 Primer semestre
11758 - Tècniques Avançades en Mineria de Dades 3,0 Segon semestre
11759 - Analítica de Negoci 3,0 Segon semestre

 Intel·ligència Artificial
  • Mallorca

Intel·ligència Artificial
Nom Crèdits Període
11752 - Aprenentatge Automàtic 6,0 Primer semestre
11753 - Intel·ligència Computacional 6,0 Primer semestre
11754 - Aprenentatge Profund 3,0 Segon semestre
11755 - Interacció Persona-Ordinador 3,0 Segon semestre

 Internet de les Coses
  • Mallorca

Internet de les Coses
Nom Crèdits Període
11768 - Sistemes Encastats Distribuïts i Domòtics 6,0 Primer semestre
11769 - Connectivitat i Integració de Sistemes a IoT 6,0 Primer semestre
11770 - Anàlisi de Dades a IoT 3,0 Segon semestre
11771 - Àrees d'aplicació d'IoT 3,0 Segon semestre

 Robòtica Mòbil
  • Mallorca

Robòtica Mòbil
Nom Crèdits Període
11764 - Sensorització i Control de Robots Mòbils 6,0 Primer semestre
11765 - Navegació i Modelatge de l'Entorn en Robòtica Mòbil 6,0 Primer semestre
11766 - Percepció Avançada per a Robòtica Mòbil 3,0 Segon semestre
11767 - Robots Intel·ligents Autònoms 3,0 Segon semestre

 Visió per Computador
  • Mallorca

Visió per Computador
Nom Crèdits Període
11760 - Visió per Computador i Reconstrucció 3D 6,0 Primer semestre
11761 - Anàlisi d'Imatges i Video 6,0 Primer semestre
11762 - Indexació i Recuperació d'Imatges per Contingut 3,0 Segon semestre
11763 - Processament d'Imatges Mèdiques 3,0 Segon semestre