Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2023-24

Branca de coneixement Enginyeria i Arquitectura
Direcció dels estudis Dr. Pau Carles Martí Pérez
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
15
Crèdits 90
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Català i/o castellà
Preus Preu públic per crèdit 15,63¤
Cost total: 1.460,77 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El Màster en Enginyeria Agronòmica és un màster professionalitzant que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom, d'acord a les especificacions recollides a l'Ordre CIN/325/2009.

La durada és de 90 crèdits, els quals es desenvolupen al llarg de dos cursos acadèmics (3 semestres, en total).

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari