Màster Universitari. Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Per obtenir el títol s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

25 ECTS d’assignatures obligatòries

20 ECTS d’assignatures optatives

  • 12 ECTS de l’especialitat a la qual l’estudiant estigui admès:
  • Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (2A): 11256, 10289, 10280
  • Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional (2B): 11257, 10284, 10290, 10285
  • 8 ECTS, que s’han de triar entre la resta d’optatives del màster, tant de l’especialitat no triada com de les optatives comunes

9 ECTS del Pràcticum:

Els alumnes de l’especialitat 2A fan les pràctiques en un laboratori d'investigació (principalment, de la UIB).

Els alumnes de l’especialitat 2B fan les pràctiques (mínim, 4 setmanes) a una empresa col·laboradora de Mallorca o bé d’una altra província espanyola, segons l’adjudicació. S’ha de tenir en compte la possibilitat d’aquest desplaçament.

6 ECTS del Treball de Fi de Màster

Observacions:

L’assignatura optativa 11258 Integració Metabòlica i Nutrició Personalitzada es recomana especialment als graduats de Nutrició Humana, Medicina, Veterinària, i similars.

L'assignatura optativa 11262 Capacitació per a l'Experimentació Animal té un límit de places específic (entre 4 i 6 places per curs).

Hi ha assignatures compartides sota conveni amb el Màster Universitari en Nutrició i Metabolisme de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Barcelona (UB) (Document complet del protocol de col·laboració).

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11264 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 6,0 Anual
11263 - Pràcticum Pràctiques externes 9,0 Anual
10269 - Nutrició Molecular Obligatòria 3,0 Primer semestre
10271 - Homeòstasi Energètica i Alimentació Funcional Obligatòria 3,0 Primer semestre
10274 - Fonts i Finançament de R+D+I Alimentària Obligatòria 2,0 Primer semestre
11255 - Components Bioactius i Funcionals dels Aliments Obligatòria 3,0 Primer semestre
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica Obligatòria 3,0 Segon semestre
10275 - Nutrició i Patologies Obligatòria 3,0 Segon semestre
10276 - Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada Obligatòria 5,0 Segon semestre
10277 - Mètodes i Tècniques de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada Obligatòria 3,0 Segon semestre
11262 - Capacitació per a l'Experimentació Animal Optativa 6,0 Anual
10287 - Control Circardià de la Ingesta Optativa 2,0 Primer semestre
11258 - Integració Metabòlica i Nutrició Personalitzada Optativa 3,0 Primer semestre
11260 - Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments Optativa 3,0 Primer semestre
11259 - Biomembranes i Lípids. Fonaments Relacionats amb Nutrició Optativa 3,0 Segon semestre
11261 - Bioinformàtica Optativa 3,0 Segon semestre

 Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional (perfil 2B)
  • Mallorca

Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional (perfil 2B)
Nom Crèdits Període
10285 - Seminaris de Desenvolupament i Innovació 2,0 Anual
10290 - Empresa Alimentària i Màrqueting 3,0 Primer semestre
10284 - Aliments Funcionals 3,0 Segon semestre
11257 - Seguretat, Eficàcia i Aspectes Normatius dels Aliments 4,0 Segon semestre

 Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (perfil 2A)
  • Mallorca

Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (perfil 2A)
Nom Crèdits Període
10280 - Seminaris d'Investigació en Nutrigenòmica 3,0 Primer semestre
10289 - Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals 3,0 Primer semestre
11256 - Tècniques d'Investigació al Laboratori 6,0 Segon semestre