Màster Universitari. Neurociències

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Aquest màster està dirigit principalment a:

  • Llicenciats actuals en Biologia, Medicina i Cirurgia, Psicologia, Bioquímica, Farmàcia, Física, Química i Veterinària.
  • Graduats en qualsevol de les carreres esmentades anteriorment i en Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició.
  • Diplomats actuals en Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició i Dietètica.

La Comissió d'Estudis del Màster també podrà admetre titulats o graduats en altres disciplines científiques afins, si considera que han adquirit un nivell de coneixements suficient per cursar el màster en igualtat de condicions, i també estudiants estrangers amb una titulació homologada o equivalent. L'alumnat que estigui en possessió d'una titulació en alguna branca no científica podrà presentar la preinscripció al màster i la Comissió d'Estudis n'avaluarà les propostes presentades.

Objectius acadèmics i professionals

El postgrau en Neurociències pretén aportar una bona formació en els coneixements teòrics i pràctics i en les bases cel·lulars, moleculars, estructurals, fisiològiques, farmacològiques, clíniques i de comportament del sistema nerviós. Aquests coneixements se solen adquirir de manera parcial i disseminada en les diferents titulacions enquadrades en les àrees de Ciències de la Salut. El postgrau en Neurociències proporciona la possibilitat d'integrar i actualitzar tots aquests coneixements des d'una perspectiva àmplia i multidisciplinària.

Alhora, pretén dotar els professionals dins del camp de la medicina, la biologia i la psicologia i els professionals de la salut en general de les habilitats necessàries per a l'abordatge de malalties i trastorns relacionats amb el sistema nerviós i per a l'ús de tècniques relacionades amb aquest estudi.

Els objectius d'aquest màster són els següents:

  • Conèixer els fonaments dels diferents camps de la neurociència: anatomia, fisiologia, farmacologia, biologia cel·lular i molecular, psicologia.
  • Comprendre i saber fer servir les diverses tècniques experimentals i de registre per a l'exploració del sistema nerviós.
  • Proporcionar una base teòrica i pràctica integrada, orientada a professionals interessats a aprofundir el camp de les neurociències, des dels mecanismes fisiopatològics fins a la clínica.
  • Presentar una posada al dia articulada, sistemàtica i gradual del coneixement de les bases biològiques del diagnòstic i del tractament dels trastorns del sistema nerviós des d'una perspectiva multidisciplinària.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Doctorat de la Universitat de les Illes Balears en el programa de Ciències de la Salut.

Estructura dels estudis

El Màster Universitari en Neurociències consta de 60 crèdits ECTS. Aquest màster està pensat per realitzar-ho en dos anys. El primer any es recomana fer les assignatures i el segon any el TFM.

Queda estructurat en tres mòduls:

  • Un mòdul obligatori de conceptes fonamentals de neurociències, de 20 crèdits ECTS, amb 4 assignatures obligatòries.
  • Un mòdul optatiu de formació específica i avançada amb 10 assignatures de les quals hi ha que escollir 5 fins a completar 25 crèdits ECTS.
  • Un mòdul obligatori corresponent al Treball de Fi de Màster (TFM) de 15 crèdits ECTS. Recomanem a l'alumnat que es matriculi d'aquest mòdul el segon any.

Al començament de curs, l’alumne que s’hagi matriculat del Treball de Fi de Màster (TFM) elegirà un tema d’investigació entre les línies d’investigació proposades pels professors del Màster, comunicant la seva elecció a la Comissió d’estudis del Màster. La Comissió donarà el vist i plau a la proposta assignant un director o tutor. La presentació i defensa del TFM es durà a terme sols quan l’alumne hagi superat la resta de crèdits de la titulació.

Les guies docents de les assignatures del màster les pots trobar a l'apartat "Assignatures" .

Examen final

No hi ha examen final. Cada assignatura s'avalua individualment. Especificat a les guies docents que podeu trobar a l'apartat "Assignatures".

Direcció dels estudis

Directors del Màster

Dr. Pedro J. Montoya Jiménez
Departament
Telèfon
(34) 971 17 2646
Dra. M. Cristina Nicolau Llobera
Telèfon
(34) 971 17 9502
Dr. Gabriel Olmos Bonafè
Departament
Biologia, UIB.
Telèfon
(34) 971 17 2448
Dr. Rubén V. Rial Planas