Màster Universitari. Neurociències

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

Primer curs

20 ECTS d’assignatures obligatòries.

25 ECTS d’assignatures optatives, que s’han de triar lliurement entre les optatives del màster.

Segon curs

15 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Observacions

Aquest màster està pensat per cursar-lo en dos anys. El primer any es recomana cursar les assignatures i el segon any fer el TFM.

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11240 - Neurobiologia Cel·lular Obligatòria 5,0 Primer semestre
11241 - Neurociència Cognitiva Obligatòria 5,0 Primer semestre
11242 - Neurofarmacologia i Sistemes de Neurotransmissió Obligatòria 5,0 Primer semestre
11243 - Neurofisiologia Obligatòria 5,0 Primer semestre
11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular Optativa 5,0 Primer semestre
11244 - Bases Cel·lulars i Moleculars dels Processos Neurodegeneratius Optativa 5,0 Primer semestre
11245 - Cronobiologia Optativa 5,0 Segon semestre
11246 - Dolor i Cervell Optativa 5,0 Segon semestre
11249 - Mètodes d'Anàlisi i Processament de Senyals en Neurociències Optativa 5,0 Segon semestre
11251 - Neuroendocrinologia del Comportament Optativa 5,0 Segon semestre
11252 - Neurofisiologia del Son Optativa 5,0 Segon semestre
11253 - Plasticitat i Neurorehabilitació Optativa 5,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
11254 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 15,0 Anual