Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2023-24

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

10 ECTS d’assignatures obligatòries.

44 ECTS d’assignatures optatives, que s’han de cursar a través d’un dels itineraris.

6 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11079 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 6,0 Segon semestre
11078 - Tècniques d'Anàlisi Microbiològica Obligatòria 10,0 Primer semestre

 Actualització Curricular en Microbiologia
  • Mallorca

Actualització Curricular en Microbiologia
Nom Crèdits Període
11082 - Disseny d'Activitats Curriculars de Laboratori 14,0 Anual
11086 - Avanços en Diversitat Microbiana 5,0 Primer semestre
11087 - Biotecnologia Ambiental 5,0 Primer semestre
11088 - Microbiologia Marina 5,0 Primer semestre
11083 - Quimioteràpia Antimicrobiana 5,0 Segon semestre
11084 - Mecanismes de Patogenicitat Microbiana 5,0 Segon semestre
11085 - Virologia 5,0 Segon semestre

 Control Microbiològic
  • Mallorca

Control Microbiològic
Nom Crèdits Període
11080 - Pràctiques en Empresa 14,0 Anual
11086 - Avanços en Diversitat Microbiana 5,0 Primer semestre
11087 - Biotecnologia Ambiental 5,0 Primer semestre
11088 - Microbiologia Marina 5,0 Primer semestre
11083 - Quimioteràpia Antimicrobiana 5,0 Segon semestre
11084 - Mecanismes de Patogenicitat Microbiana 5,0 Segon semestre
11085 - Virologia 5,0 Segon semestre

 Investigació en Microbiologia Sanitària
  • Mallorca

Investigació en Microbiologia Sanitària
Nom Crèdits Període
11081 - Pràctiques en Grup d'Investigació 14,0 Anual
11091 - Seminaris d'Especialització 5,0 Anual
11089 - Manipulació Genètica de Microorganismes 5,0 Primer semestre
11090 - Models Bacterians d'Investigació 5,0 Primer semestre
11083 - Quimioteràpia Antimicrobiana 5,0 Segon semestre
11084 - Mecanismes de Patogenicitat Microbiana 5,0 Segon semestre
11085 - Virologia 5,0 Segon semestre

 Microbiologia Ambiental i Biotecnologia
  • Mallorca

Microbiologia Ambiental i Biotecnologia
Nom Crèdits Període
11081 - Pràctiques en Grup d'Investigació 14,0 Anual
11091 - Seminaris d'Especialització 5,0 Anual
11086 - Avanços en Diversitat Microbiana 5,0 Primer semestre
11087 - Biotecnologia Ambiental 5,0 Primer semestre
11088 - Microbiologia Marina 5,0 Primer semestre
11089 - Manipulació Genètica de Microorganismes 5,0 Primer semestre
11090 - Models Bacterians d'Investigació 5,0 Primer semestre