Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Composició de la Comissió Acadèmica

President
Pere Palou Sampol
Secretari
Josep Vidal Conti
Vocal
Pere Antoni Borràs Rotger