Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2023-24

Consultau els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per a l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Per obtenir el títol, s'han de superar 60 ECTS de la manera següent:

  • 33 ECTS de les assignatures obligatòries
  • 15 ECTS d'assignatures optatives
  • 12 ECTS del Treball de Fi de Màster

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11444 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 12,0 Segon semestre
11002 - Processos Estocàstics Obligatòria 3,0 Primer semestre
11003 - Xarxes Complexes Obligatòria 3,0 Primer semestre
11292 - Fenòmens Cooperatius i Fenòmens Crítics Obligatòria 6,0 Primer semestre
11925 - Mètodes de Simulació Obligatòria 6,0 Primer semestre
11926 - Sistemes Dinàmics, Caos i Patrons Obligatòria 6,0 Primer semestre
11927 - Sistemes Quàntics Complexos Obligatòria 3,0 Primer semestre
11928 - Introducció a l'Anàlisi de Dades i Aprenentatge Automàtic Obligatòria 3,0 Primer semestre
11929 - Teoria de la Informació Obligatòria 3,0 Primer semestre
11008 - Fenòmens Col·lectius de no Equilibri Optativa 3,0 Segon semestre
11009 - Dinàmica Espacio- temporal Optativa 3,0 Segon semestre
11010 - Biologia de Sistemes Optativa 3,0 Segon semestre
11012 - Modelització i Dinàmica de Sistemes Neuronals Optativa 3,0 Segon semestre
11930 - Biofísica Estadística Optativa 3,0 Segon semestre
11931 - Fotònica Complexa Optativa 6,0 Segon semestre
11932 - Sistemes Quàntics Oberts Optativa 3,0 Segon semestre
11933 - Ciències Socials Computacionals Optativa 6,0 Segon semestre
11934 - Fenòmens Col·lectius Quàntics Optativa 3,0 Segon semestre
11935 - Informació Quàntica Optativa 3,0 Segon semestre
11936 - Fenòmens no Lineals en Fluxos de Fluids i Clima Optativa 3,0 Segon semestre
11937 - Xarxes Complexes Avançades Optativa 3,0 Segon semestre
11938 - Ecologia i Dinàmica de Poblacions Optativa 3,0 Segon semestre
11939 - Modelització sobre la Base de Sistemes Complexos en Economia Optativa 3,0 Segon semestre
11940 - Aplicacions d'Anàlisi de Dades i Aprenentatge Automàtic Optativa 3,0 Segon semestre