Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2024-25

10730. Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia de Serveis (2024-25)

Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 5
  Català
Eivissa Grup gran 43
  Català
Menorca Grup gran 23
  Català

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 5
Eivissa Grup gran 43
Menorca Grup gran 23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 5
Eivissa Grup gran 43
Menorca Grup gran 23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 5
Eivissa Grup gran 45
Eivissa Grup gran 55
Menorca Grup gran 25
Menorca Grup gran 35

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Eivissa GRUP 20, 2S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 2S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 2S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 2S, MENORCA
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Eivissa GRUP 20, 2S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 2S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 2S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 2S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Eivissa GRUP 20, 2S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 2S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 2S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 2S, MENORCA
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Eivissa GRUP 20, 2S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 2S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 2S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 2S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Eivissa GRUP 20, 2S, EIVISSA
 • Pendent
Eivissa GRUP 21, 2S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 2S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 2S, MENORCA
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Eivissa GRUP 20, 2S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 2S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 2S, MENORCA
 • Pendent
Menorca GRUP 11, 2S, MENORCA
 • Pendent