Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2024-25

10117. Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia i Informàtica (2024-25)

Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 3
    Català
Eivissa Grup gran 42
    Català
Menorca Grup gran 22
    Català

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 3
Eivissa Grup gran 42
Menorca Grup gran 22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 3
Eivissa Grup gran 42
Menorca Grup gran 22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 3
Eivissa Grup gran 43
Menorca Grup gran 23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA