Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2022-23

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11320 - Organització i Estratègia Empresarial Obligatòria 3,0 Primer semestre
11610 - Construccions i Infraestructures Agroalimentàries Obligatòria 5,0 Primer semestre
11613 - Gestió de Recursos Hídrics Obligatòria 4,0 Primer semestre
11615 - Instal·lacions Agroindustrials Obligatòria 5,0 Primer semestre
11616 - Gestió de la Sanitat Vegetal Obligatòria 5,0 Primer semestre
11618 - Tecnologia i Sistemes de la Producció Agrària Obligatòria 6,0 Primer semestre
11622 - Investigació de Mercats Aplicada Obligatòria 4,0 Primer semestre
11394 - Gestió de la Qualitat Obligatòria 5,0 Segon semestre
11611 - Desenvolupament Rural Obligatòria 5,0 Segon semestre
11612 - Estructures Agroindustrials Obligatòria 5,0 Segon semestre
11614 - Gestió i Tecnologia Paisatgística Obligatòria 5,0 Segon semestre
11620 - Tecnologia i Automatització de les Indústries Alimentàries Obligatòria 5,0 Segon semestre
11621 - Control i Avaluació de la Gestió en les Empreses Agràries Obligatòria 3,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
11625 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 12,0 Primer semestre
11624 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 9,0 Primer semestre
11617 - Gestió i Direcció de Projectes Agraris Obligatòria 9,0 Primer semestre