Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2022-23

Branca de coneixement

Any d'inici
2015-16
Crèdits ofertats en total. Any acadèmic 2022-23
90 crèdits

Òrgan/s proponent/s

Direcció dels estudis

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a : 15,63 ¤
  • 2a : 44,18 ¤
  • 3a : 44,18 ¤
  • 4a : 44,18 ¤