Màster Universitari. Comptabilitat i Auditoria

Any acadèmic 2022-23

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

45 ECTS d’assignatures optatives a elegir lliurament entre l’oferta d’assignatures del màster.

7,5 ECTS del Pràcticum del Màster en Comptabilitat.

7,5 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
10710 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 7,5 Anual
10573 - Pràcticum del Màster en Comptabilitat Pràctiques externes 7,5 Anual
10177 - Comptabilitat d'Entitats no Lucratives (ONG) Optativa 7,5 Primer semestre
10178 - Auditoria Comptable I Optativa 7,5 Primer semestre
10180 - Comptabilitat Financera i de Societats Superiors Optativa 7,5 Primer semestre
10182 - Sistema Fiscal Optativa 7,5 Primer semestre
11034 - Normes Internacionals i Consolidació Optativa 7,5 Primer semestre
10174 - Anàlisi Comptable Superior Optativa 7,5 Segon semestre
10181 - Comptabilitat Directiva i de Gestió Optativa 7,5 Segon semestre
11035 - Auditoria Comptable III Optativa 7,5 Segon semestre
11040 - Auditoria Comptable II Optativa 7,5 Segon semestre
10176 - Comptabilitat i Gestió Mediambiental de l'Empresa Optativa 7,5