Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2024-25

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2024-25 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2023-24.

11026. Treball de Fi de Màster (2024-25)

Crèdits 7 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Mallorca GRUP 95, 2S
  • Pendent