Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional

Any acadèmic 2022-23

El Màster Universitari de Química Teòrica i Computacional és un màster interuniversitari. Les universitats participants són: la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Cantàbria, la Universitat d’Extremadura, la Universitat de Múrcia, la Universitat d’Oviedo, la Universitat de Salamanca, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Universitat de Valladolid, la Universitat de Vigo, la Universitat del País Basc, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de València (Estudi General).

A més, el màster s’imparteix amb el suport d’un projecte ERASMUS Mundus per a estudis de màster, en el qual intervenen més de 40 universitats, institucions, centres computacionals i empreses. Se’n pot obtenir més informació en aquest enllaç.

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 120 ECTS de la manera següent:

Primer curs

35 ECTS d’assignatures obligatòries

25 ECTS d’assignatures optatives, que s’han de triar lliurement entre les optatives de primer curs del màster

La docència del màster és rotativa i s'imparteix en alguna de les universitats espanyoles del consorci.

Segon curs

12 ECTS d’assignatures obligatòries

18 ECTS d’assignatures optatives, que s’han de triar lliurement entre les optatives de segon curs del màster

30 ECTS del Treball de Fi de Màster

La docència del segon curs del màster es fa en alguna de les universitats que apareixen al llistat següent:

Universitat Autònoma de Madrid, Universitat de València, la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica), Universitat Estatal de Groningen (Holanda), Universitat de Porto (Portugal), Universitat de Perusa (Itàlia) i Universat Paul Sabatier de Tolosa (França).

Complements de formació    

La direcció d’aquest màster pot requerir als sol·licitants de plaça haver de cursar complements de formació per ser-hi admesos. En aquest cas, podrien ser assignatures de la UIB del grau de Matemàtiques, del de Física, del de Química i/o del d’Enginyeria Informàtica.

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures